Σκοπός

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου YUNUS. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Τουρκίας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας» (Civil Society Dialogue between EU and Turkey – Grant Scheme CSD-V). Ο ευρύτερος στόχος αυτού του Προγράμματος είναι να φέρει την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης, έτσι ώστε να μιλήσουν για κοινές πολιτικές και κοινά θέματα, να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες και να αναπτύξουν ένα βιώσιμο διάλογο μεταξύ τους.

Το έργο YUNUS, επίσης γνωστό ως «Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου για τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων σε Ελλάδα και Τουρκία στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση των κοινοτικών κεκτημένων της ΕΕ στην τουρκική κοινωνία.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εστιάζουν σε τρία εμβληματικά είδη που απαντώνται και στις δύο χώρες: τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), ένα είδος εμβληματικό για την ανατολική μεριά της Μεσογείου, τη Χελώνα Καρέτα (Caretta caretta) που είναι πολύ γνωστή στο ευρύτερο κοινό και προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών των δύο χωρών, και τον Λευκοπελαργό (Ciconia ciconia) που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε μικρές πόλεις και χωριά και που έχει συνδεθεί με την τοπική κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα των λαών.

Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί τρεις ταινίες μικρού μήκους που παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις στους εκπαιδευτικούς, λειτουργούν συμπληρωματικά με το εκπαιδευτικό υλικό και μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο στην εφαρμογή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.