Σχετικά

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

Η ΕΕΠΦ ιδρύθηκε το 1951, είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο. Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Foundation for Environmental Education (FEE), έναν παγκόσμιο εκπαιδευτικό οργανισμό, και υλοποιεί τα πέντε διεθνή Προγράμματά του στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της βιώσιμης διαχείρισης («Οικολογικά Σχολεία», «Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», «Μαθαίνω για τα δάση», «Γαλάζια Σημαία» και «Green Key»). Σήμερα, η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τομείς: Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις, Διατήρηση της Φύσης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφόρος Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα, Ευαισθητοποίηση του κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.eepf.gr

FEE Τουρκίας (TÜRÇEV – Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τουρκίας)

Το TÜRÇEV ιδρύθηκε το 1993 και χειρίζεται τα προγράμματα του FEE στην Τουρκία. Το ίδρυμα TÜRÇEV ξεκίνησε τη δράση του το 1993 με το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα προγράμματα: «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και «Οικολογικά Σχολεία» το 1995, «Μαθαίνοντας για τα Δάση» το 2004 και «Green Key» το 2011. Τα κεντρικά γραφεία του TÜRÇEV βρίσκονται στην Άγκυρα, με παραρτήματα στην Αντάλυα, στο Μπόντρουμ (Μούγλα) και τη Σμύρνη.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.turcev.org.tr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα «Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας» (Civil Society Dialogue between EU and Turkey) διεξάγεται με την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ. Αρχικά δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ και λειτούργησε ως πλατφόρμα δικτύωσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Μέσω αυτού δινόταν η ευκαιρία σε φορείς της κοινωνίας στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Τουρκία να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν για κοινά ζητήματα, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να αναπτύξουν ένα βιώσιμο διάλογο. Η εφαρμογή του Προγράμματος ξεκίνησε το 2008. Το Πρόγραμμα «Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας» τέθηκε σε εφαρμογή στο πλαίσιο του «IPA – Instrument for Pre-accession Assistance» (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας). Μέσω αυτού, συνολικό ποσό 42,5 εκατομμυρίων ευρώ δόθηκε σε 350 έργα που υλοποιούνται ως συνεργασίες μεταξύ ΜΚΟ από την Τουρκία και από κράτη μέλη της ΕΕ. Τα έργα που εγκρίθηκαν αφορούν την ισότητα των φύλων, την εκπαίδευση, τη γεωργία, την υγεία, τα τρόφιμα, το περιβάλλον κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

http://siviltoplumdiyalogu.org/

Η ομάδα

Η Χαρά Αγάογλου είναι Υπεύθυνη έργου στην ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΕΠΦ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν υπεύθυνη του έργου YUNUS «Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικός Διάλογος. Επί του παρόντος ασχολείται με την υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών έργων της ΕΕΠΦ, στο πλαίσιο διαφορετικών Προγραμμάτων, όπως το LIFE, το Interreg MED και το Erasmus +, όπου είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση και υλοποίηση των έργων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης υλικού και περιεχομένου, της διάδοσης των δραστηριοτήτων του έργου, καθώς και της παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών σχεδιασμών.

Χαρά Αγάογλου, ΕΕΠΦ

Ο Χρήστος Γεωργιάδης είναι ο επικεφαλής της ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΕΠΦ. Έχει πτυχίο Γεωπονίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών στη Σχολή Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται για περισσότερα από είκοσι χρόνια ως υπεύθυνος σε ευρωπαϊκά έργα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως LIFE, INTERREG III B ARCHIMED, Interreg MED κλπ. Στην ΕΕΠΦ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών έργων που υλοποιούνται, καθώς και για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, όπως το έργο LIFE “Natura Themis”, το έργο LIFE “PriMed” και το LIFE “NewLife4Drylands”. Είναι επίσης μέλος της ομάδας που αναπτύσσει νέες ιδέες για προτάσεις και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία σύνταξής τους.

Χρήστος Γεωργιάδης, ΕΕΠΦ

Η Θεοδώρα Πολυζωίδου είναι Υπεύθυνη Συντονισμού στην ομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΕΠΦ. Έχει πτυχίο στην Προσχολική Αγωγή και Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συντονίζει και τα πέντε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΕΠΦ. Είναι υπεύθυνη για τη συνολική υλοποίηση, διαχείριση και διάχυση αυτών των Προγραμμάτων, καθώς και για τη διοργάνωση ετήσιων σεμιναρίων εκπαιδευτικών, θερινά σχολεία, συνέδρια μαθητών και συμμετέχει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση διαφόρων διεθνών έργων της ΕΕΠΦ και έχει συνεισφέρει στη συμβουλευτική ομάδα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος του Βουλής σχετικά με την ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία.

Θεοδώρα Πολυζωίδου, ΕΕΠΦ

Ο Νίκος Πέτρου είναι ο γενικός συντονιστής της ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΕΠΦ. Είναι φυσιοδίφης και συγγραφέας που έχει δημοσιεύσει 14 βιβλία και περισσότερα από 70 άρθρα, κυρίως για τη διατήρηση και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πολιτικές και περιβαλλοντικά ζητήματα. Με την ενασχόληση του γύρω από το θέμα να ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΠΦ από το 2005 και εκλέγεται διαρκώς ως Πρόεδρος του ΔΣ από το 2009. Από το 2012 είναι συντονιστής των έργων «LIFE ForOpenForests» και «LIFE PRIMED», στα οποία HSPN είναι ο κύριος συνεργάτης. Επίσης επιβλέπει ενεργά όλα τα ευρωπαϊκά έργα της ΕΕΠΦ και συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής έργου και σύνταξης προτάσεων, φέροντας σημαντική διαχειριστική εμπειρία. Ως Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, έχει συχνή επαφή με τις αρμόδιες τοπικές και εθνικές αρχές, καθώς και με βασικούς εμπλεκόμενους στους τομείς της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος.

Νίκος Πέτρου, ΕΕΠΦ

Ο Καθηγητής Çelik Tarımcı, ολοκλήρωσε το Πτυχίο και το Μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, το 1967 και το 1969 αντίστοιχα. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σκοπό να συνεχίσει τις σπουδές του το 1969. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα στις Τέχνες και τις Επιστήμες το 1975. Ξεκίνησε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Hacettepe στην Άγκυρα για δύο χρόνια και μετά πήγε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου για μεταδιδακτορική εργασία για ένα έτος. Αφού επέστρεψε στην Άγκυρα, εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στην Τουρκική Αρχή Ατομικής Ενέργειας και στη συνέχεια για δύο χρόνια στο Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας. Το 1986, επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας για να διδάξει στο Τμήμα Μηχανικής Φυσικής. Εργάστηκε ως Καθηγητής έως το 2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία 67 ετών. Πέρα από την ακαδημαϊκή του ταυτότητα, αποτελεί και έναν από τους ιδρυτές της TÜRÇEV, του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης στην Τουρκία (FEE Turkey),  το 1993. Από το 1995, συντονίζει το Πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» ως εθνικός χειριστής του από την πλευρά της TÜRÇEV. Διαχειρίστηκε επίσης το Πρόγραμμα “UNESCO Associated Schools Project (ASP)” για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO για την Τουρκία, μεταξύ 2004 και 2016. Είναι ο Τεχνικός Διαχειριστής του έργου YUNUS που υλοποιήθηκε από κοινού από την TÜRÇEV και την ΕΕΠΦ.

Prof. Dr. Çelik Tarımcı, TÜRÇEV

Η Fatma Köle είναι εθνικός χειριστής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην TÜRÇEV. Συντονίζει το Πρόγραμμα «Μαθαίνω για τα δάση» (LEAF) και συμμετέχει στον συντονισμό του Προγράμματος «Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον» (YRE). Απέκτησε  το Πτυχίο της στην Επιστημονική Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Hacettepe της Άγκυρας το 2007 και το Μεταπτυχιακό της δίπλωμα με τίτλο «Εκπαίδευση και Διοίκηση, Επιθεώρηση, Σχεδιασμός και Οικονομία» στο Πανεπιστήμιο της Μερσίνης, στο Ινστιτούτο Επιστημών Αγωγής το 2010. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στον ιδιωτικό τομέα και τώρα εργάζεται στην TÜRÇEV. Στο έργο YUNUS ήταν υπεύθυνη για τις δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Fatma Köle, TÜRÇEV

Η Efsun Ece Deniz εργάστηκε ως μεταφράστρια και διερμηνέας στην TÜRÇEV. Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων (Boğaziçi University- İstanbul) και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Σπουδές Ευρωπαϊκής Ένωσης (Galatasaray University-İstanbul). Στο παρελθόν εργάστηκε σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ως διοικητικό προσωπικό στο έργο YUNUS, ανέλαβε καθήκοντα μετάφρασης και διερμηνείας, καθώς και οικονομικού προγραμματισμού του έργου.

Efsun Ece Deniz , TÜRÇEV