Στοιχεία επικοινωνίας

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Διέυθυνση: Νίκης 20, 105 57 Αθήνα

Email: eu.projects@eepf.gr

Τηλ. +30 210 3224944