Καλώς ήρθατε στο ευρωπαϊκό έργο YUNUS

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού έργου YUNUS, το οποίο είναι αφιερωμένο σε τρία είδη ζώων: τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), τη Χελώνα Καρέτα (Caretta caretta) και τον Λευκοπελαργό (Ciconia ciconia). Τα είδη είναι κοινά σε Ελλάδα και Τουρκία, όπως και το έργο YUNUS, το οποίο υλοποιήθηκε ανάμεσα στις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και την Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV). Το εκπαιδευτικό μας υλικό, καθώς και οι ταινίες που δημιουργήσαμε για τα τρία είδη, είναι στη διάθεσή σας!

Το υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να υλοποιήσουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να εστιάσουν είτε στα τρία συγκεκριμένα είδη πανίδας, είτε σε κάποια άλλη θεματική, παίρνοντας ιδέες και προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό τους πλάνο. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθενται και σε έντυπη μορφή, ωστόσο, μπορείτε να κατεβάσετε τόσο το εγχειρίδιο όσο και το υλικό που το συνοδεύει για να το αξιοποιήσετε κατάλληλα. Το υλικό περιλαμβάνει το εισαγωγικό στάδιο, τα βήματα εφαρμογής, και συστάσεις για την αξιολόγηση της κατανόησης του αντικειμένου από τους μαθητές. Οι ιδέες είναι πολλές, όπως και οι προτεινόμενες δραστηριότητες: κατασκευές, κινητικά παιχνίδια, κουίζ γνώσεων, κ.ά. Συνοδευτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα τρία σχετικά βίντεο που σας παρέχουν πληροφορίες ή και να τα χρησιμοποιήσετε απευθείας στην τάξη με τα ίδια τα παιδιά.

Στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο να ενδυναμώσουμε την περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των μελλοντικών ενεργών πολιτών!