Amaç

Web sitesi YUNUS projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu proje AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu V, Hibe Programı (CSD-V)” kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Yunanistan ile Türkiye arasında işbirliği içinde uygulanmaktadır. Bu Programın genel amacı, Türkiye ve AB’den Sivil Toplum Kuruluşlarını ortak konular etrafında bir araya getirmek, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve kuruluşlar arasında sürdürülebilir bir diyalog oluşturmaktır.

“Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar” olarak isimlendirilen YUNUS projesi , eğitim alanında Türk ve Yunan paydaşların işbirliği için sürdürülebilir bir ağ kurmayı ve AB müktesebatını Türk toplumuna tanıtılmasını hedeflemektedir.

Proje konusu, her iki ülkede de yaygın olarak tanınan 3 hayvan türüne odaklanan ortak çevre eğitim programlarının tasarlanması ve oluşturulmasını içermektedir. Bu üç tür, Doğu Akdenizin simgesi olan Akdeniz foku (Monachus monachus),  halkın çok tanıdığı ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan sini kaplumbağası (Caretta caretta) ve yerel kültürlerle güçlü bir şekilde ilişkilendirilen, halk hikayeleri ve geleneklerinde yer alan, köylerde tanıdık bir tür olan Ak Leylek (Ciconia ciconia) dir. Projede Ayrıca, eğitim kitapçıklarını destekliyebilecek ve öğretmenlere hayvan türleri hakkında gerekli bilgilerin yanı sıra, sınıfta bir Çevre Eğitimi programının uygulanması için daha geniş bilgi sağlayan üç kısa film üretildi.