Hakkımızda

PROJE ORTAKLARI

Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN)

1951’de Yunanistan da kurulan HSPN, kar amacı gütmeyen dernek olarak faaliyet göstermektedir. Küresel bir eğitim kuruluşu olan Uluslar arası Çevre Eğitimi Vakfı’nın (FEE)’ nin temsilcisi olarak FEE’ nin çevre eğitimi ve sürdürülebilir yönetime yönelik beş programını  (Eko-Okullar, Çevrenin Genç Sözcüleri, Okullarda Orman, Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar ) Yunanistan’ da yürütür. Bugün HSPN, 5 ana alanda faaliyet göstermektedir: çevresel müdahale, doğa koruma, çevre eğitimi, turizm sektöründe sürdürülebilir yönetim, halkın bilinçlendirilmesi.

Daha fazla bilgi için: http://eepf.gr/en

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)

1993 yılında kurulan TÜRÇEV, uluslararası bir çevre eğitim kuruluşu olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (Foundation for Environmental Education-FEE) programlarını Türkiye’de uygulamaktadır. TÜRÇEV, 1993’te ülkemizde Mavi Bayrak Programı’ nı başlatmış, sonra yine FEE şemsiyesi altında 1995 yılında Çevrenin Genç Sözcüleri ve Eko-Okullar Programları’ na, 2004 yılında Okullarda Orman ve 2011 yılında da Yeşil Anahtar Programları’ na katılmıştır. Vakıf, faaliyetlerini merkezi Ankara’da olmak üzere Antalya, Muğla (Bodrum) ve İzmir’de bulunan şubelerde yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: http://www.turcev.org.tr

PROGRAM HAKKINDA

Avrupa Birliği’ nin (AB) mali desteği ile uygulanan Türkiye-AB Sivil Toplum Diyalogu, AB Başkanlığı AB Genel Sekreterliği tarafından 2006 yılında, Türkiye ve AB ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) ortak bir konu etrafında bir araya getirecek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platform olarak tasarlanmıştır. Programın ilk uygulamasına 2008 yılında başlanmıştır. Programın ilk uygulaması 2008 yılında başlamıştır. AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu – Hibe Programı (CSD) IPA – Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında uygulamaya alınmıştır. Bu Program aracılığıyla, Türkiye ve AB üyesi veya aday ülkelerden STK’lar arasında ortaklık olarak yürütülen 350 diyalog projesine toplam 42,5 milyon avro destek sağlanmıştır. Kabul edilen projeler; cinsiyet eşitliği, eğitim, tarım, sağlık, gıda, çevre gibi konulardadır.

Daha fazla bilgi için: http://siviltoplumdiyalogu.org/

Ekibimiz

HSPN’nin Avrupa Projeleri Ekibinde Proje Sorumlusu olarak görev almaktadır. Yanya Üniversitesi’nde İlkokul Eğitimi alanında lisans derecesine ve Yunanistan’daki Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde Çevre Eğitimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında “Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar – YUNUS” adlı AB projesinin Proje Yöneticisi’ydi ve şu anda farklı Programlar çerçevesinde HSPN’nin LIFE, Interreg MED ve Erasmus + gibi diğer AB projelerinin uygulanmasından, malzeme ve içerik geliştirme programlarından, proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve mali planların izlenmesi dahil olmak üzere projelerin genel yönetimi ve uygulanmasından sorumludur.

Chara Agaoglou, HSPN

HSPN’nin Avrupa Projeleri Ekibi’nin Ekip Lideri’dir. Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde Ziraat Mühendisliği alanında lisans ve Yunanistan’daki Selanik Aristoteles Üniversitesi Biyoloji Fakültesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Yirmi yılı aşkın süredir LIFE, INTERREG III B ARCHIMED, Interreg MED ve Sivil Toplum Diyaloğu Programları gibi çevrenin korunmasıyla ilgili Avrupa projelerinde Proje yöneticisi olarak çalışmaktadır. HSPN’de, organizasyonun üstlendiği Avrupa projelerinin genel yönetiminden ve LIFE “Natura Themis” Projesi, LIFE “PriMed” Projesi ve LIFE “NewLife4Drylands” gibi bazı projelerin uygulanmalarından sorumludur. Ayrıca yeni proje fikirleri geliştiren ekibin bir parçasıdır ve tasarı yazma sürecine aktif olarak katılır.

Christos Georgiadis, HSPN

HSPN’nin Eğitim Programları Ekibi’nin Ekip Lideri’dir. Yunanistan’daki Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde Erken Çocukluk Eğitimi alanında Lisans ve Çevre Eğitimi alanında Yüksek Lisans Derecesi’ne sahiptir. HSPN’nin Çevre Eğitim Programları’nın tamamını koordine etmektedir. Bu pozisyon altında, programların genel yönetiminden, uygulanmasından ve yaygınlaştırılmasından ve ayrıca yıllık öğretmen seminerleri düzenlemekten, “eğitmenleri eğitmek” adlı yaz okullarından, öğrenci konferansları, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktan sorumludur. HSPN’nin çeşitli çok uluslu projelerinin uygulanmasına katılmış ve okullarda Çevre Eğitimi’nin güçlendirilmesi ile ilgili Yunan Parlamentosu Çevre Koruma Özel Daimi Komitesi’nin danışma grubuna katkılarda bulunmuştur.

Theodora Polyzoidou , HSPN

HSPN’nin Avrupa Projeleri Ekibi’nin Genel Koordinatörü’dür. Doğa bilimci ve yazardır, çoğunluğu çevre koruma, güncel çevre politikaları ve sorunları hakkında olmak üzere 14 büyük kitap ve 70’den fazla makale yayınlamıştır. 1980’lerin sonlarından bu yana doğal çevrenin korunmasıyla ilgileniyor. HSPN’nin uzun süredir üyesidir, 2005’ten bu yana resmi Yönetim Kurulu’nda yer almaktadır ve 2009’dan bu yana HSPN Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2012 yılından itibaren HSPN’nin baş ortağı olduğu “LIFE For Open Forests” ve “LIFE PRIMED” Projeleri’nin koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda HSPN AB tarafından finanse edilen tüm projeleri aktif olarak denetlemektedir, proje seçimi ve tasarı yazma sürecine dahil olduğu için programlara önemli bir yönetim uzmanlığı katmaktadır.  HSPN Başkanı olarak, ilgili yerel ve ulusal makamlarla, eğitim ve çevre alanlarındaki ana paydaşlarla en üst düzeyde sık sık temas halindedir.

Nikos Petrou, HSPN

Lisans derecesini 1967 yılında ve Yüksek Lisans derecesini 1969 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1969 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Pittsburgh Üniversitesi’nde ileri lisansüstü eğitim için gitmiştir. 1975 yılında Pittsburgh Üniversitesi’nden Fen-Edebiyat Doktora derecesini almıştır. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde iki yıl çalışmıştır, ardından bir yıllık doktora sonrası çalışmalar için Londra Üniversitesine gitmiştir. Ankara’ya döndükten sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda dört yıl ve ardından TÜBİTAK’ta iki yıl çalıştı. 1986 yılında Fizik Mühendisliği Bölümü’nde ders vermek üzere Ankara Üniversitesi’ne döndü. 2012 yılına kadar profesör olarak çalıştı ve 67 yaşında emekli oldu. Akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV’in kurucularındandır. 1995 yılından beri TÜRÇEV’in Çevrenin Genç Sözcüleri Programı ulusal koordinatörlüğünü yapmaktadır. 2004-2016 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kardeş Okullar Ağı ASPnet programını yürütmüştür. TÜRÇEV ve HSPN’nin ortaklaşa yürüttüğü YUNUS projesinin teknik yöneticisidir.

Prof. Dr. Çelik Tarımcı, TÜRÇEV

TÜRÇEV’de ulusal koordinatör olarak görev yapmaktadır.  Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörü ve Çevrenin Genç Sözcüleri koordinatör asistanıdır. Lisans eğitimini 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinden, yüksek lisansını 2010 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi bölümünde tamamlamıştır. Özel sektörde başladığı kariyerine şu anda TÜRÇEV’ de devam etmektedir. AB projesi, Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında “Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar – YUNUS” projesinde çevre eğitimi uzmanı olarak yer almıştır.

Fatma Köle, TÜRÇEV

TÜRÇEV’de çevirmen olarak görev yapmıştır. Lisans eğitimini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (Boğaziçi Üniversitesi- İstanbul) , yüksek lisansını Avrupa Birliği (Galatasaray Üniversitesi-İstanbul) alanlarında tamamlamıştır. Özel sektörde başladığı kariyerine kar amacı gütmeyen kuruluşlarda devam etmektedir. YUNUS Projesi’ nde idari sorumlu olarak yer almış, proje belgelerinin çevrilmesi ve finansal işlemlerin yerine getirilmesi görevlerini üstlenmiştir.

Efsun Ece Deniz , TÜRÇEV